Εμπορεύματα

Η Hellenic Train εξασφαλίζει τη μεταφορά κάθε φορτίου που μπορεί να εξυπηρετηθεί από μεμονωμένα βαγόνια ή ολόκληρες αμαξοστοιχίες, στοχεύοντας σε μεταφορές με πλήρη τρένα και τακτικές αμαξοστοιχίες.

 

Η αναβάθμιση των υποδομών, η κατασκευή νέων και η βελτίωση του τροχαίου υλικού έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών με τον σιδηρόδρομο.

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Hellenic Train στους πελάτες της δεν περιορίζονται μόνο σε μεταφορές εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη για μεταφορές εμπορευμάτων προς και από τις Χώρες της Ευρώπης όπως επίσης προς και από τις Χώρες της Εγγύς Ανατολής αλλά και τις διαμετακομιστικές (transit) μεταφορές μέσω της Ελλάδας.

 

Χάρη σε στρατηγικές αποφάσεις, στοχευμένες κινήσεις εκσυγχρονισμού και καίριες διεθνείς συνεργασίες, η Hellenic Train ενισχύει σημαντικά τη θέση της στις μεταφορές εμπορευμάτων, ενώ δραστηριοποιείται πλέον με επιτυχία στον απαιτητικό τομέα της εξυπηρέτησης της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της Ελλάδας, συμβάλλοντας σημαντικά στη μετατροπή της Ελλάδας σε δυναμικό και σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης.

 

Διατηρώντας ως προτεραιότητα τη συνεργασία με τους πελάτες της – ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς – κάνει σταθερά βήματα ανάπτυξης με οδηγό την καινοτομία και στόχο τη διαρκή διεύρυνση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Η έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές που πραγματοποιούνται στο ένα τμήμα τους με φορτηγά ή και πλοία, ο εξορθολογισμός στη διαχείριση του τροχαίου υλικού και η ορθή κατανομή των ανθρώπινων πόρων διευρύνουν τις μεταφορικές δυνατότητες της Εταιρείας.

 

Η Hellenic Train παρέχει πλήρεις υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο κατανάλωσης, με αξιοπιστία και ασφάλεια. Πέραν της σημαντικής οικονομίας, οι πελάτες της Εταιρείας επωφελούνται από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των σιδηροδρομικών μεταφορών: τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων και την υποστήριξη μεγάλων ποσοτικά φορτίων.

 

Η υπάρχουσα σιδηροδρομική σύνδεση με το Λιμένα Θεσσαλονίκης συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπορευματικών μεταφορών προς και από την ενδοχώρα καθώς και στην εξυπηρέτηση των διαμετακομιστικών (transit) μεταφορών μέσω της Ελλάδας.

 

Επίσης, σε συνέχεια ολοκλήρωσης του έργου σύνδεσης του Λιμένα Νέου Ικονίου με τον βασικό άξονα του σιδηροδρομικού δικτύου, η Hellenic Train εξασφαλίζει συνδυασμένες μεταφορές από τον Λιμένα Νέου Ικονίου προς Κεντρική Ευρώπη (Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία) και καταβάλλει προσπάθειες στην κατεύθυνση της προσέλκυσης νέου μεταφορικού έργου στον σιδηρόδρομο, μέσω της πύλης αυτής.

 

Νέοι στόχοι της Εταιρείας είναι η προσφορά υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με τακτικά δρομολόγια, από και προς Θεσσαλονίκη, προς και από Σκόπια, Βελιγράδι, Σόφια και Κωνσταντινούπολη, προσβλέποντας, με τον τρόπο αυτό, στη δημιουργία στη Θεσσαλονίκη κομβικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών προς και από τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου.

HELLENIC TRAIN International Freight Transport

HELLENIC TRAIN International Freight Transport from Thessaloniki port