Μεταφορά Εμπορευματοκιβωτίων Εξωτερικού

Η υπάρχουσα σιδηροδρομική σύνδεση με τον λιμένα Θεσσαλονίκης προσφέρει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης συνδυασμένων μεταφορών προς και από την ενδοχώρα, καθώς και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των διαμετακομιστικών (transit) συνδυασμένων μεταφορών μέσω της Ελλάδας.

 

Επίσης, σε συνέχεια ολοκλήρωσης του έργου σύνδεσης του λιμένα Νέου Ικονίου με τον βασικό άξονα του σιδηροδρομικού δικτύου, η Hellenic Train εξασφαλίζει συνδυασμένες μεταφορές από το λιμένα Νέου Ικονίου προς Κεντρική Ευρώπη (Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία) και καταβάλλει προσπάθειες στην κατεύθυνση της προσέλκυσης νέου μεταφορικού έργου στον σιδηρόδρομο, μέσω της πύλης αυτής.

 

Η Hellenic Train προγραμματίζει την άμεση προσφορά υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με τακτικά δρομολόγια, από και προς Θεσσαλονίκη, προς και από Σκόπια, Βελιγράδι, Σόφια και Κωνσταντινούπολη, προσβλέποντας, με τον τρόπο αυτό, στη δημιουργία στη Θεσσαλονίκη κομβικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών προς και από τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου.