Μεταφορά Εμπορευμάτων

 

  • Η Hellenic Train παρέχει σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό – με συμβατικά βαγόνια ή με εμπορευματοκιβώτια (συνδυασμένες μεταφορές), που διακινούνται με μεμονωμένα βαγόνια ή με πλήρη τρένα.

 

  • Η εταιρεία είναι σε θέση να μεταφέρει όλων των ειδών φορτία, τα οποία επιτρέπεται να μεταφερθούν σιδηροδρομικώς – χύδην φορτία, σκραπ, καύσιμα, ξυλεία, εμπορευματοκιβώτια, μεταφέρονται καθημερινά με συνέπεια, ταχύτητα και ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό.

 

  • Εξυπηρετείται ένας μεγάλος αριθμός εγχώριων προορισμών, καθώς επίσης σε πολλές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς σε ιδιωτικές παρακαμπτήριες γραμμές και σε κέντρα logistics.

 

  • Η Hellenic Train επίσης παρέχει, από τις αρχές Δεκεμβρίου 2013, νέα υπηρεσία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Intermodal Cargo Shuttle - ICS, με δρομολογημένη, σε καθημερινή βάση, αμαξοστοιχία, στη διαδρομή Αθήνα (Θριάσιο) – Θεσσαλονίκη/ Σίνδος και αντίστροφα. Επίσης, είναι δυνατή η εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών, στο πλαίσιο της υπηρεσίας ICS από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης καθώς και από το λιμάνι Νέου Ικονίου. Η υπηρεσία παρέχεται σε ώρες που καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς, με τιμολογιακή πολιτική που επιτρέπει στον σιδηρόδρομο να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες επιχειρήσεις μεταφορών & logistics.