Θέσεις Εργασίας

IT Business Analyst (κωδ. BA)

Περιγραφή Θέσης

Η Hellenic Train Α.Ε. ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος  πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη της θέσης του Business Analyst στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα.

Ο υποψήφιος θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων στην ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των έργων Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στον ορισμό και την ανάλυση των επιχειρηματικών απαιτήσεων από τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Συμμετοχή στην ανάλυση και ανάπτυξη νέων έργων νέων τεχνολογιών
 • Συλλογή και ανάλυση αιτημάτων αλλαγών σε υπάρχουσες εφαρμογές/συστήματα
 • Διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις είναι πλήρως κατανοητές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Απλοποίηση και αποκρυπτογράφηση της τεχνικής ορολογίας, ώστε να είναι εύκολα κατανοητή από όλους τους εμπλεκόμενους
 • Έλεγχος λειτουργικού σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων προμηθευτών και επικύρωση ότι η λειτουργικότητα ανταποκρίνεται στις εγκεκριμένες απαιτήσεις
 • Συγγραφή εκθέσεων και πραγματοποίηση παρουσιάσεων για την ανάδειξη του αποτελέσματος των υλοποιήσεων που πραγματοποιούνται
 • Αναφορά ζητημάτων στη διοίκηση, εφόσον είναι απαραίτητο
 • Διαχείριση των σχέσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους
 • Διαχείριση κινδύνων με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των έργων
 • Δημιουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης των έργων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου-ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση συστημάτων και υποδομών πληροφορικής.
 • Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού συστημάτων, αρχών ασφάλειας και βέλτιστων πρακτικών σχεδίασης λογισμικού
 • Καλό τεχνικό υπόβαθρο με κατανόηση ή/και πρακτική εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 2 ετών ως Business Analyst.
 • Εκπληρωμένες (για άντρες υποψηφίους) στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πιστοποίηση IIBA: ECBA®, CCBA®, CBAP® ή PMI-PBA
 • Εμπειρία στο JIRA

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχή εκπαίδευση.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο hrcv@hellenictrain.gr αναγράφοντας τον κωδικό (BA)

 

(η αγγελία έχει λήξει)