Θέσεις Εργασίας

IT Data Analyst (κωδ. DA)

Περιγραφή Θέσης

Η Hellenic Train Α.Ε. ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος  πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη της θέσης του Data Analyst στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα.

Ο υποψήφιος θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων στην ανάλυση των δεδομένων και τη δημιουργία εταιρικών αναφορών.

Αρμοδιότητες

 • Στατιστικές αναλύσεις δεδομένων
 • Εξέταση και ανάλυση μοτίβων
 • Δημιουργία αναφορών για τα τμήματα της εταιρείας
 • Συμμετοχή στη δημιουργία πλαισίου λήψης στρατηγικών αποφάσεων
 • Συγγραφή εκθέσεων και πραγματοποίηση παρουσιάσεων για την ανάδειξη του αποτελέσματος των έργων και δράσεων της εταιρείας
 • Αναφορά ζητημάτων στη διοίκηση, εφόσον είναι απαραίτητο
 • Διαχείριση των σχέσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους
 • Δημιουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης αναφορών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου-ΤΕΙ στον τομέα των Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 3 ετών ως Data Analyst ή συναφή ρόλο.
 • Πολύ καλή γνώση SQL
 • Εμπειρία σε εργαλεία όπως Power BI ή Tableau ή QLIK
 • Εκπληρωμένες (για άντρες υποψηφίους) στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πιστοποίηση IIBA: ECBA®, CCBA®, CBAP® ή PMI-PBA
 • Εμπειρία στο JIRA
 • Γνώση προγραμματισμού (R ή SAS ή Python)
 • Γνώση συστημάτων CRM

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχή εκπαίδευση.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο hrcv@hellenictrain.gr αναγράφοντας τον κωδικό (DA)

(η αγγελία έχει λήξει)