ΑΔ 04/23 Επισκευή 45 βεβλαμμένων διαμορφωτών GTO των H/A SIEMENS