Διοικητικό συμβούλιο

office

Το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENIC TRAIN ΑΕ:

Η Hellenic Train διοικείται από πενταμελές συμβούλιο με διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους. Τόσο ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος όσο και τα μέλη συμβάλλουν στον σχεδιασμό της στρατηγικής της εταιρείας, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη διαρκή ανάπτυξή της, ώστε η Hellenic Train να εξελίσσει συνεχώς την τεχνογνωσία και τις υποδομές της, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες επιβάτες.

Πρόεδρος Δ.Σ.:


Prof. Dario Lo Bosco

Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.:


Mr. Maurizio Capotorto

Μέλη Δ.Σ.:


Mr. Marco Caposciutti

 

Ms. Sofia Nasi

 

Mr. Nicola Tufo