Μεταφορά ποδηλάτων

H υπηρεσία μεταφοράς ποδηλάτων στις αμαξοστοιχίες της Hellenic Train ευθυγραμμίζεται με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 782/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους επιβάτες να μεταφέρουν ποδήλατα, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική υπηρεσία και ο συρμός μπορεί να τα δεχθεί.

 

Πιο συγκεκριμένα, η μεταφορά των ποδηλάτων με τις αμαξοστοιχίες της Hellenic Train γίνεται ως εξής:

 

Α) Στις αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο αποσκευών:

 • οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα . Εξαιρούνται οι αμαξοστοιχίες με τροχαίο υλικό τύπου ETR

Από  τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με τρένο στο τμήμα της  διαδρομής Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα και με λεωφορείο στο τμήμα της διαδρομής Λειανοκλάδι-Θεσσαλονίκη-Λειανοκλάδι.

 • Αθήνα-Καλαμπάκα–Αθήνα (δρομολόγια 882/887). Από  τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με τρένο στο τμήμα της  διαδρομής Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα και με λεωφορείο στο τμήμα της διαδρομής Λειανοκλάδι-Καλαμπάκα-Λειανοκλάδι.

 

Η  μεταφορά ποδηλάτων σαν εγγεγραμμένες αποσκευές, στα παραπάνω δρομολόγια, είναι δυνατή μόνο στο τμήμα της διαδρομής Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα. Για το υπόλοιπο τμήμα των δρομολογίων αυτών (Λειανοκλάδι-Καλαμπάκα-Λειανοκλάδι και Λειανοκλάδι-Θεσσαλονίκη-Λειανοκλάδι) ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο Γ.

 

Η μεταφορά ποδηλάτων στη σκευοφόρο των αμαξοστοιχιών μεγάλων αποστάσεων παρέχεται προς το επιβατικό κοινό, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές του Τιμολογίου Επιβατών και Αποσκευών της Hellenic Train και καταβάλλεται το αντίστοιχο κόμιστρο αξίας 5€ ανά ποδήλατο.

Η παραλαβή των ποδηλάτων προς μεταφορά γίνεται εφόσον υπάρχει η ανάλογη χωρητικότητα στη σκευοφόρο και γίνονται δεκτά έως 5 ποδήλατα ανά αμαξοστοιχία.

 

Β) Εκτός των ανωτέρω, γίνονται δεκτά προς μεταφορά στις ακόλουθες γραμμές της Hellenic Train μέχρι 3 ποδήλατα ανά αμαξοστοιχία*, χωρίς την είσπραξη κομίστρου, εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας και δεν ενοχλούνται οι συνεπιβάτες:

 • Γραμμή Αθήνας – Χαλκίδας
 • Γραμμή Πειραιά – Αεροδρομίου – Κιάτου - Αιγίου
 • Γραμμή Λάρισας – Βόλου 
 • Γραμμή Λάρισας – Θεσσαλονίκης – Λάρισας. Εξαιρούνται οι αμαξοστοιχίες 11599, 12593, 11592, 11596 και 11598 λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης.
 • Γραμμή Κατακόλου – Πύργου – Ολυμπίας
 • Προαστιακή γραμμή Πάτρας

*Εξαιρούνται έκτακτες  περιπτώσεις δρομολόγησης διαφορετικού τροχαίου υλικού, στο οποίο δεν είναι δυνατή η μεταφορά ποδηλάτων.

 

Τα κάτωθι δρομολόγια, προς το παρόν, εκτελούνται με λεωφορεία και η μεταφορά ποδηλάτων γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο Γ:

 • Γραμμή Θεσσαλονίκης – Πλατέος – Έδεσσας-Φλώρινας
 • Αθήνα-Λειανοκλάδι
 • Λειανοκλάδι-Στυλίδα
 • Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκας
 • Θεσσαλονίκης-Σέρρες
 • Θεσσαλονίκη-Δράμα
 • Αλεξανδρούπολης– Ορμενίου
 • Θεσσαλονίκη-Αλέξανδρούπολη

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  την ευθύνη για την ασφάλεια του ποδηλάτου και την ευθύνη για την μη πρόκληση φθορών ή ζημιών στο τροχαίο υλικό ή στους υπόλοιπους επιβάτες έχει αποκλειστικά ο κάτοχος του ποδηλάτου. Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση των ποδηλάτων ανάμεσα στα καθίσματα των αμαξοστοιχιών της Hellenic Train δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.

 

Γ) Μεταφορά ποδηλάτων στα λεωφορεία της Hellenic Train

Επιτρέπεται με ευθύνη του επιβάτη η μεταφορά ΜΟΝΟ ΕΝΟΣ πτυσσόμενου ποδηλάτου διαστάσεων βαλίτσας, μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις:100 x 60 x 25 εκατ., στον χώρο αποσκευών του λεωφορείου. Το ποδήλατο θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να βρίσκεται σε αποθηκευτική θήκη (τσάντα μεταφοράς). Δεν καταβάλλεται κόμιστρο.


Η μεταφορά ποδηλάτων δεν είναι δυνατή στις παρακάτω τουριστικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train:

Γραμμή Άνω Λεχωνίων – Μηλεών (Τρενάκι Πηλίου)

Γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων  (Οδοντωτός σιδηρόδρομος)