Μεταφορά ποδηλάτων

H υπηρεσία μεταφοράς ποδηλάτων στις αμαξοστοιχίες της Hellenic Train ευθυγραμμίζεται με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 782/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους επιβάτες να μεταφέρουν ποδήλατα, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική υπηρεσία και ο συρμός μπορεί να τα δεχθεί.

 

Πιο συγκεκριμένα, η μεταφορά των ποδηλάτων με τις αμαξοστοιχίες της Hellenic Train γίνεται ως εξής:

 

Α) Στις αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο αποσκευών:

 • οι αμαξοστοιχίες IC50, IC52, IC55, IC57 στα δρομολόγια  Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα
 • οι αμαξοστοιχίες 520 και 521  στα δρομολόγια Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα

 

Η μεταφορά ποδηλάτων στη σκευοφόρο των αμαξοστοιχιών μεγάλων αποστάσεων παρέχεται προς το επιβατικό κοινό, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές του Τιμολογίου Επιβατών και Αποσκευών της Hellenic Train και καταβάλλεται το αντίστοιχο κόμιστρο αξίας 5€ ανά ποδήλατο.

Η παραλαβή των ποδηλάτων προς μεταφορά γίνεται εφόσον υπάρχει η ανάλογη χωρητικότητα στη σκευοφόρο και γίνονται δεκτά έως 5 ποδήλατα ανά αμαξοστοιχία.

 

Β) Εκτός των ανωτέρω, γίνονται δεκτά προς μεταφορά ποδήλατα χωρίς την είσπραξη κομίστρου, ως ακολούθως:

 • στη Γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα, Πειραιάς – Αεροδρόμιο, Πειραιάς – Κιάτο  έως 4 ποδήλατα, τοποθετημένα  στα βαγόνια 2 και 4 (2 ποδήλατα σε κάθε βαγόνι)
 • στη Γραμμή Θεσσακονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη έως 4 ποδήλατα
 • στη Γραμμή Κιάτο - Αίγιο, Ταύρος - Κιάτο, Παιανία / Κάντζα - Άνω Λιόσια έως 2 ποδήλατα σε κάθε βαγόνι 
 • στη Γραμμή Θεσσαλονίκη -Έδεσσα και Θεσσαλονίκη - Δράμα 1 ποδήλατο σε κάθε βαγόνι

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  την ευθύνη για την ασφάλεια του ποδηλάτου και την ευθύνη για την μη πρόκληση φθορών ή ζημιών στο τροχαίο υλικό ή στους υπόλοιπους επιβάτες έχει αποκλειστικά ο κάτοχος του ποδηλάτου. Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση των ποδηλάτων ανάμεσα στα καθίσματα των αμαξοστοιχιών της Hellenic Train δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.

Σταδιακά, θα τοποθετηθούν ειδικές σημάνσεις στις θύρες των παραπάνω αμαξοστοιχιών, όσον αφορά την δυνατότητα ή μη μεταφοράς ποδηλάτων σε κάθε βαγόνι.

 

Τα κάτωθι δρομολόγια, προς το παρόν, εκτελούνται με λεωφορεία και η μεταφορά ποδηλάτων γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο Γ:

 • Λειανοκλάδι-Στυλίδα
 • Λάρισα-Βόλος
 • Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα
 • Δράμα-Ξάνθη
 • Δράμα προς Αλεξανδρούπολη
 • Έδεσσα-Φλώρινα-Έδεσσα
 • Σέρρες-Δράμα-Σέρρες
 • Κιάτο-Πάτρα
 • Αλεξανδρούπολη-Ξάνθη-Αλεξανδρούπολη
 • Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη

 

 

Γ) Μεταφορά ποδηλάτων στα λεωφορεία της Hellenic Train

Επιτρέπεται με ευθύνη του επιβάτη η μεταφορά ΜΟΝΟ ΕΝΟΣ πτυσσόμενου ποδηλάτου διαστάσεων βαλίτσας, μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις:100 x 60 x 25 εκατ., στον χώρο αποσκευών του λεωφορείου. Το ποδήλατο θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να βρίσκεται σε αποθηκευτική θήκη (τσάντα μεταφοράς). Δεν καταβάλλεται κόμιστρο.


Η μεταφορά ποδηλάτων δεν είναι δυνατή στις παρακάτω τουριστικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train:

Γραμμή Άνω Λεχωνίων – Μηλεών (Τρενάκι Πηλίου)

Γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων  (Οδοντωτός σιδηρόδρομος)