Μεταφορά ποδηλάτων

H υπηρεσία μεταφοράς ποδηλάτων στις αμαξοστοιχίες της Hellenic Train ευθυγραμμίζεται με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1371/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους επιβάτες να μεταφέρουν ποδήλατα, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική υπηρεσία και ο συρμός μπορεί να τα δεχθεί.

 

Πιο συγκεκριμένα, η μεταφορά των ποδηλάτων με τις αμαξοστοιχίες της Hellenic Train γίνεται ως εξής:

 

Α) Στις αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο αποσκευών:

 • στους σιδηροδρομικούς άξονες Αθήνα-Θεσσαλονίκη (συγκεκριμένα πρόκειται για τις αμαξοστοιχίες  IC52, IC54, IC56, IC58, IC62,  IC53, IC55, IC57, IC59, IC63)

 

 • στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας - Καλαμπάκας – Αθήνας (συγκεκριμένα πρόκειται για τις αμαξοστοιχίες 882/887)

 

Η μεταφορά ποδηλάτων στη σκευοφόρο των αμαξοστοιχιών μεγάλων αποστάσεων παρέχεται προς το επιβατικό κοινό, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις που ισχύουν για τις εγγεγραμμένες αποσκευές του Τιμολογίου Επιβατών και Αποσκευών της Hellenic Train και καταβάλλεται το αντίστοιχο κόμιστρο αξίας 5€ ανά ποδήλατο.

 

Η παραλαβή των ποδηλάτων προς μεταφορά γίνεται εφόσον υπάρχει η ανάλογη χωρητικότητα στη σκευοφόρο και γίνονται δεκτά έως 5 ποδήλατα ανά αμαξοστοιχία.

 

Β) Εκτός των ανωτέρω, γίνονται δεκτά προς μεταφορά στις ακόλουθες γραμμές της Hellenic Train μέχρι 3 ποδήλατα ανά αμαξοστοιχία, χωρίς την είσπραξη κομίστρου, εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας και δεν ενοχλούνται οι συνεπιβάτες:

 • Γραμμή Αθήνας – Χαλκίδας
 • Γραμμή Πειραιά – Αεροδρομίου – Κιάτου - Αιγίου
 • Αθήνα-Λειανοκλάδι: αμαξοστοιχία 1520 (κυκλοφορεί Παρασκευή και Κυριακή) και 1521 (κυκλοφορεί Σάββατο και Δευτέρα)
 • Γραμμή Λειανοκλαδίου – Στυλίδας
 • Γραμμή Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας
 • Γραμμή Λάρισας – Βόλου 
 • Γραμμή Λάρισας – Θεσσαλονίκης – Λάρισας  στις αμαξοστοιχίες 1590, 1593, 2592, 2596, 1599, 2597, 2599 (Από Μάιο έως Σεπτέμβριο δεν είναι δυνατή η μεταφορά ποδηλάτων στις  αμαξοστοιχίες 2592 και 1599 λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης).
 • Γραμμή Θεσσαλονίκης – Πλατέος – Φλώρινας (έως 2 ποδήλατα γίνονται αποδεκτά λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης)
 • Γραμμή Θεσσαλονίκης-Σερρών
 • Γραμμή Αλεξανδρούπολης– Ορμενίου (με εξαίρεση ειδικές έκτακτες περιπτώσεις δρομολόγησης, λόγω αναγκών, τροχαίου υλικού στο οποίο δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ποδηλάτων)
 • Γραμμή Κατακόλου – Πύργου – Ολυμπίας
 • Προαστιακή γραμμή Πάτρας

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  την ευθύνη για την ασφάλεια του ποδηλάτου και την ευθύνη για την μη πρόκληση φθορών ή ζημιών στο τροχαίο υλικό ή στους υπόλοιπους επιβάτες έχει αποκλειστικά ο κάτοχος του ποδηλάτου. Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση των ποδηλάτων ανάμεσα στα καθίσματα των αμαξοστοιχιών της Hellenic Train δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας.

 

Γ) Μεταφορά ποδηλάτων στα λεωφορεία της Hellenic Train

Επιτρέπεται με ευθύνη του επιβάτη η μεταφορά ΜΟΝΟ ΕΝΟΣ πτυσσόμενου ποδηλάτου διαστάσεων βαλίτσας, μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις:100 x 60 x 25 εκατ., στον χώρο αποσκευών του λεωφορείου. Το ποδήλατο θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να βρίσκεται σε αποθηκευτική θήκη (τσάντα μεταφοράς). Δεν καταβάλλεται κόμιστρο.


Η μεταφορά ποδηλάτων δεν είναι δυνατή στις παρακάτω τουριστικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train:

Γραμμή Άνω Λεχωνίων – Μηλεών (Τρενάκι Πηλίου)

Γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων  (Οδοντωτός σιδηρόδρομος)