Έρευνα και ανάπτυξη

Η Hellenic Train δίνει έμφαση στις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της και το ευρύ κοινό.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.

 

Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, πολυετούς διάρκειας, καταδεικνύουν τη σημασία και αξία της Hellenic Train όπως αυτή αποτιμάται από αρχές, φορείς και εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η υλοποίησή τους ενισχύει τις δεξιότητες του προσωπικού της εταιρείας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους σιδηροδρομικούς φορείς, βελτιώνει το δίκτυο συνεργασιών της και την ανταγωνιστικότητά της, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εθνική πολιτική στον χώρο των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών. 

 

 

evrwpaiko

NOVELOG

New cOoperatiVe business modEls and guidance for sustainable city LOGistics

 

gym

GYM

GREEN YOUR MOVE

 

 

acrossee

ACROSSEE

Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe

 

 

futuremed

FUTUREMED

Freight and passengers sUpporting infomobiliTy systems for a sUstainable impRovEment of the competitiveness of port-hinterland systems of the MED area

 

 

rail4see

RAIL4SEE

Rail Hub Cities for South East Europe

 

 

gift

GIFT

Green Intermodal Freight Transport

 

 

nea

NEAR2

Network of European – Asian Rail Research capacities

 

 

easy-trip

EASY TRIP

EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS

 

 

reduction

REDUCTION

Reducing Environmental Footprint based on Multi-Modal Fleet management System for Eco-Routing

 

 

Τελευταία Νέα