Φόρμα επικοινωνίας και υποδείξεων

Στην HELLENIC TRAIN ενθαρρύνουμε την επικοινωνία των πελατών μας με την εταιρεία, αφού προσπαθούμε διαρκώς να παρέχουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Συμπληρώνοντας τη φόρμα αυτή μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 782/2021, η εταιρεία απαντά σε εισερχόμενα παράπονα, αιτήματα, καταγγελίες εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ενημερώνει τον επιβάτη ότι θα λάβει απάντηση εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου, αιτήματος, καταγγελίας.

Γίνονται δεκτά παράπονα, αιτήματα, καταγγελίες που υποβάλλονται εντός τριών (3) μηνών από το περιστατικό το οποίο αφορούν.

 

H HELLENIC TRAIN είναι σιδηροδρομική επιχείρηση, στους σκοπούς της οποίας περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών. Για την εκπλήρωση του σκοπού της αυτού χρησιμοποιεί την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, στην έννοια της οποίας, εκτός από τις σιδηροδρομικές γραμμές ανήκουν και όλοι οι σιδηροδρομικοί Σταθμοί με το σύνολο των σχετικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών τους,  όπως ενδεικτικά: αποβάθρες, ηλεκτρονικοί πίνακες πληροφόρησης, σύστημα ηχητικών αναγγελιών,  αίθουσες αναμονής, ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, WC, ειδικές εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ κ.α..

Δεδομένου ότι η διαχείριση της υποδομής αυτής, περιλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των γραμμών, της φύλαξης και καθαριότητας των Σταθμών, καθώς και της ενημέρωσης επ’ αυτών, είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) παρακαλούμε για  θέματα που την αφορούν να απευθύνεστε στον Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ): https://ose.gr/

Περιγραφή περιστατικού
Θέμα

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Δήλωση απορρήτου:

 

Η HELLENIC TRAIN μεριμνά για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Η HELLENIC TRAIN καταχωρεί τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων της προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, και δεν τα επεξεργάζεται περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο/ στο πλαίσιο έννομων αξιώσεων ή γίνεται ανωνυμοποιημένα για την εξαγωγή δεικτών ποιότητας. Η HELLENIC TRAIN δεν κοινοποιεί τα στοιχεία σας περαιτέρω, αλλά μπορεί να τα διαβιβάσει σε κάποια από τις εταιρείες του ομίλου ΟΣΕ, αν το παράπονο/αίτημά σας δεν αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, καθώς και σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο ή απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Adress Fieldset
Τρόπος επικοινωνίας

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 5 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Μόνο ένα αρχείο.
Όριο 5 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: gif, jpg, jpeg, png.

Δήλωση απορρήτου:

 

Η HELLENIC TRAIN μεριμνά για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Η HELLENIC TRAIN καταχωρεί τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων της προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, και δεν τα επεξεργάζεται περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο/ στο πλαίσιο έννομων αξιώσεων ή γίνεται ανωνυμοποιημένα για την εξαγωγή δεικτών ποιότητας. Η HELLENIC TRAIN δεν κοινοποιεί τα στοιχεία σας περαιτέρω, αλλά μπορεί να τα διαβιβάσει σε κάποια από τις εταιρείες του ομίλου ΟΣΕ, αν το παράπονο/αίτημά σας δεν αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, καθώς και σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο ή απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
CAPTCHA