Ανθρώπινο Δυναμικό

Σήμερα η Hellenic Train απασχολεί περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους.​

 

Το προφίλ της εταιρείας συνδέεται άρρηκτα με τον επαγγελματισμό των υπαλλήλων της και το εξειδικευμένο προσωπικό της, εκπαιδευμένο να προωθεί και να βελτιώνει τις παροχές μας προς το επιβατικό κοινό.​

 

Πιστεύουμε ότι το καταρτισμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση της εταιρείας μας.

 

Ευκαιρίες Καριέρας

 

Η προσέλκυση, η υποδοχή και η ανάπτυξη ατόμων που μπορούν να εγγυηθούν την τεχνογνωσία των σιδηροδρόμων και να δημιουργήσουν νέα τεχνογνωσία ταυτόχρονα είναι μία από τις προτεραιότητες της εταιρείας μας και δεν είναι τυχαίο ότι θεωρούμαστε πάντα μια μεγάλη οικογένεια.

 

Επιλέγοντας να γίνετε μέλος της εταιρείας μας θα συμμετάσχετε σε έναν οργανισμό που κατανοεί ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο βασικός μοχλός πίσω από την αξία.

 

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην οικοδόμηση μαθησιακών διαδρομών με βάση τον πλούτο της εμπειρίας του προσωπικού μας και την αποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση, ενσωματώνοντας παλαιές και νέες γνώσεις.​

 

Αυτό το κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας σε μια αναπτυξιακή πορεία με στόχο τη δια βίου εκπαίδευση και την απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων για να καθοδηγήσουμε την επιχείρηση προς νέες προκλήσεις.​

 

Τα προγράμματα εναλλαγής θέσεων εργασίας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους ανθρώπους ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, ώστε να μπορούν πάντα να συμμετέχουν σε νέα, συναρπαστικά έργα.