Πρόστιμα

Αιτήματα Επιβατών για Επιβολή Προστίμων

Για αιτήματα σχετικά με βεβαιωμένα πρόστιμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εδώ

 

Εξοφλήσεις Προστίμων:
Αποκλειστικά μέσω κατάθεσης ποσού στον ακόλουθο (ΙΒΑΝ) λογαριασμό τράπεζας:

ALPHA BANK A.E.: GR4801408020802002001002521
Δικαιούχος: HELLENIC TRAIN AE

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά την εξόφληση μέσω κατάθεσης ποσού στον σχετικό, ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό και προκειμένου να ενημερωθεί η HELLENIC TRAIN Α.Ε. για την εν λόγω καταβολή και αντίστοιχα να εξοφληθεί η Πράξη Προστίμου στο όνομα του παραβάτη, πρέπει στην αιτιολογία του καταθετηρίου, να αναγράφονται απαραιτήτως, ο αριθμός της Πράξης Προστίμου & η σειρά αυτού, η ημερομηνία επιβολής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο του παραβάτη.

 

  • Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν τηρούνται τ’ ανωτέρω, η HELLENIC TRAIN Α.Ε δεν δύναται να εξοφλήσει την οφειλή, η οποία θα παραμένει απαιτητή.
  • Τα καταθετήρια και τα αναγραφόμενα σε αυτά, υλοποιούνται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

  • Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο επιβάτης δεν διαθέτει εισιτήριο / κάρτα της Hellenic Train ή έγκυρο εισιτήριο / κάρτα της Hellenic Train, εισπράττεται άμεσα εκτός  του  αντιτίμου κανονικού εισιτηρίου της διαδρομής που προτίθεται να διανύσει ο επιβάτης και ενιαίο αντίτιμο προστίμου ύψους 10 ευρώ. Διαφορετικά, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50 ευρώ συν το αντίτιμο του κανονικού εισιτηρίου απλής διαδρομής. Το πρόστιμο μειώνεται στο μισό, εάν ο επιβάτης το πληρώσει άμεσα (μετρητά), επί της αμαξοστοιχίας/λεωφορείου.  Σε αντίθετη περίπτωση, έχει το δικαίωμα πληρωμής του προστίμου, εντός 20ημέρου,  χωρίς περαιτέρω προσαύξηση.
  • Για τα διαλειτουργικά εισιτήρια / κάρτες (έξυπνα εισιτήρια) ΟΑΣΑ, που εκδίδονται σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, ακολουθείται η πολιτική προστίμων ΟΑΣΑ. Πιο συγκεκριμένα τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους.