Μεταφορά με Πλήρη Τρένα

Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς με «πλήρη τρένα», (block trains).

 

Ως πλήρες τρένο νοείται μία αμαξοστοιχία με μεταφερόμενο (τιμολογητέο) βάρος, κατά βάση, τους 750 τόνους.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω χαρακτηριστικών της γραμμής, το παραπάνω βάρος μπορεί να είναι μικρότερο.