Μεταφορά με Πλήρη Τρένα

Η Hellenic Train παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς container και συμβατικών φορτίων, με πλήρη τρένα (block trains) και με δρομολογημένες αμαξοστοιχίες από/προς το εσωτερικό και τους συνοριακούς σταθμούς της Χώρας. 

 Ως πλήρες τρένο (block train) νοείται μία αμαξοστοιχία με μεταφερόμενο (τιμολογητέο) βάρος, κατά βάση, τους 750 τόνους ή 56 UTI (δηλ. 28 container 40´) το οποίο αποτελείται από τα φορτία ενός ή περισσότερων φορταμαξών που μεταφέρονται ταυτόχρονα για έναν αποστολέα χωρίς αλλαγή στη σύνθεση της αμαξοστοιχίας από ένα σημείο φόρτωσης (αναχώρησης) σε ένα σημείο εκφόρτωσης (άφιξης). Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω χαρακτηριστικών της γραμμής, το παραπάνω βάρος ή αριθμός UTI δύναται να διαφοροποιείται προς τα κάτω.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων, η Hellenic Train αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, για την οργάνωση και εξυπηρέτηση εθνικών και διεθνών μεταφορών με πλήρη τρένα.

Κύριοι σιδηροδρομικοί διάδρομοι εξυπηρέτησης: 

  • Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
  • Θεσσαλονίκη – Gevgelija
  • Θεσσαλονίκη – Kulata
  • Αλεξανδρούπολη – Svilengrad

Κύρια λιμάνια: 

  • Λιμάνι Νέου Ικονίου (Πειραιάς)
  • Λιμάνι Θεσσαλονίκης
  • Λιμάνι Αλεξανδρούπολης