Επικοινωνία Εμπορευματικών Μεταφορών

Εμπορευματικές

Για περισσότερες πληροφορίες για τις μεταφορές εμπορευμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

 
 

ics.hellenictrain.gr

 

ή αποστείλτε το αίτημά σας στο email freight@hellenictrain.gr

 

Επίσης μπορείτε να βρείτε την φόρμα παραπόνων για τις Εμπορευματικές Μεταφορές
στο τέλος της σελίδας (αρχείο pdf) και να την αποστείλετε συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: freight@hellenictrain.gr