Εμπορευματικές Μεταφορές

Ο όμιλος FSI, με περισσότερους από 75.000 εργαζόμενους και με έντονη δραστηριότητα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο στον επιβατικό, όσο και στον εμπορευματικό τομέα, δημιουργεί για την Hellenic Train νέες προοπτικές δυναμικής ανάπτυξής της, προσφέροντας ταυτόχρονα και νέες ευκαιρίες στην περαιτέρω ανοδική εξέλιξη γενικότερα του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας/logistics στην Ελλάδα.Η Hellenic Train, στο πλαίσιο ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου δράσης, αποκτά τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων, που θα αξιοποιούν στο έπακρο τη σιδηροδρομική μεταφορά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Hellenic Train και τη θέση της στην εγχώρια αγορά των μεταφορών, καθώς και τη θέση της ως κύριου παρόχου σιδηροδρομικών μεταφορών από/προς τη ΝΑ Ευρώπη.

 


Η ολοκλήρωση κατασκευής των νέων έργων ή ανάταξης των παλαιών σιδηροδρομικών γραμμών, η ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, η αναβάθμιση του έλκοντος και ελκόμενου τροχαίου υλικού, καθώς και η διεύρυνση των δυνατοτήτων σε νέο ανθρώπινο δυναμικό σε καίριες σιδηροδρομικές ειδικότητες, θα επιτρέψουν στην Hellenic Train να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες της, καθώς και να διευρύνει το πεδίο δράσεώς της με την προσφορά περαιτέρω υπηρεσιών.

 


Η Hellenic Train, στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους πελάτες της στον τομέα της διαμεταφοράς και των υπηρεσιών logistics, σε συνεργασία και με αξιόπιστους εταίρους, εξασφαλίζοντας, στον ευρύτερο χώρο του Θριασίου Πεδίου, τη λειτουργία υπερσύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής συνδυασμένης μεταφοράς.

Εμπορευματικές Μεταφορές

Η Hellenic Train, στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών με τον σιδηρόδρομο, μεριμνά για τη μεταφορά κάθε είδους φορτίου με ασφάλεια, αξιοπιστία, ανταγωνιστικά κόμιστρα και φιλική εξυπηρέτηση προς τους Πελάτες της. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Hellenic Train σας παρέχει μια σειρά υπηρεσιών, είτε με μεμονωμένα βαγόνια είτε με πλήρεις αμαξοστοιχίες, για την βέλτιστη εξασφάλιση της μεταφοράς των εμπορευμάτων σας.

Οι υπηρεσίες, που προσφέρει η Hellenic Train στους πελάτες της, δεν περιορίζονται μόνο σε μεταφορές εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε κάθε ανάγκη σας στις μεταφορές εμπορευμάτων προς/από τις χώρες της Ευρώπης, όπως επίσης και προς/από τις χώρες της Εγγύς Ανατολής, αλλά και τις διαμετακομιστικές (transit) μεταφορές μέσω της χώρας μας.Με έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές, που πραγματοποιούνται σε συνδυασμό θαλάσσιου και σιδηροδρομικού μεταφορικού μέσου, χάρη σε στρατηγικές συμφωνίες με τις κύριες πύλες θαλάσσιας εισόδου φορτίων στη χώρα μας και εξόδου φορτίων από αυτή, καθώς επίσης σε συνεργασία με μεγάλους διαμεταφορείς που εξυπηρετούν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, η Hellenic Train συμβάλλει καίρια στη μετατροπή της Ελλάδας σε δυναμικό και σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Μεταφορά εμπορευμάτων με μονάδες συνδυασμένων (διατροπικών) μεταφορών (UTI)

Με την υπηρεσία μεταφοράς εμπορευμάτων με μονάδες συνδυασμένων (διατροπικών) μεταφορών, έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε με εμπορευματοκιβώτια (containers) τα εμπορεύματά σας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Η υπάρχουσα σιδηροδρομική σύνδεση με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και η νέα σιδηροδρομική σύνδεση με τον Λιμένα Νέου Ικονίου συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδυασμένων μεταφορών προς και από την ενδοχώρα, όπως επίσης στην εξυπηρέτηση των διαμετακομιστικών (transit) μεταφορών μέσω της Ελλάδας.

 

Ειδικότερα, εξυπηρετούνται συνδυασμένες μεταφορές από/προς τον Λιμένα Νέου Ικονίου καθώς και τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, προς/από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία και Γερμανία) καθώς και τις χώρες των Βαλκανίων (ΠΓΔΜ, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία).

 

Επίσης, εξυπηρετούνται από την Hellenic Train συνδυασμένες μεταφορές από/προς τα Terminals στο Θριάσιο και στο Τρίγωνο Θεσσαλονίκης. Συμπληρωματικά, συνδυασμένες μεταφορές εξυπηρετούνται από την Hellenic Train και από/προς ιδιωτικά σιδηροδομικά Terminals όπως τα Terminals στη Σίνδο και στην Οινόη.

Εμπορευματικές Μεταφορές
Πλεονεκτήματα μεταφοράς εμπορευμάτων

με μονάδες συνδυασμένων μεταφορών:

TRAINOSE

Μεταφέρουμε με τον σιδηρόδρομο, εμπορεύματα μέσα σε containers με ασφάλεια, ταχύτητα και χαμηλό κόμιστρο, με όλες τις καιρικές συνθήκες.

Info

Εξασφαλίζουμε την εξυπηρέτηση μεταφορών από/προς εγκαταστάσεις των πελατών μας, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τη βασική σιδηροδρομική γραμμή (μέσω παρακαμπήριων γραμμών).

OFFERS

Εξασφαλίζουμε ειδικές εκπτώσεις για τη μεταφορά containers με πλήρεις αμαξοστοιχίες.

Μεταφορά εμπορευμάτων με μεμονωμένα βαγόνια ή με πλήρεις αμαξοστοιχίες- συμβατικές μεταφορές

Με την υπηρεσία μεταφοράς εμπορευμάτων με μεμονωμένα βαγόνια ή με πλήρεις αμαξοστοιχίες (συμβατικές μεταφορές), έχετε στην διάθεσή σας τον κατάλληλο τύπο βαγονιού, για να μεταφέρετε οποιοδήποτε είδος εμπορεύματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η σιδηροδρομική σύνδεση των δύο αστικών κέντρων, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπορευματικών μεταφορών σας προς και από την ενδοχώρα, αλλά και τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

test 2