Εμπορευματικές Μεταφορές

Η Hellenic Train, προσφέρει στον πελάτη την υποστήριξη ενός μεγάλου Ευρωπαϊκού Group, της FS Group, αναλαμβάνοντας την σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων στην Ελλάδα και από/προς το εξωτερικό, οικολογικά, αξιόπιστα και σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Συνδέει σιδηροδρομικά τα λιμάνια της Χώρας (Νέο Ικόνιο, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη) με την ενδοχώρα καθώς και τις όμορες Βαλκανικές χώρες, την Κεντρική Ευρώπη και την Τουρκία, ενισχύοντας την θέση της Ελλάδας ως κόμβο στις παγκόσμιες εμπορευματικές ροές.

Σε συμφωνία με πελάτες, αναλαμβάνει τη μεταφορά container και συμβατικών φορτίων, με πλήρη τρένα και με δρομολογημένες αμαξοστοιχίες σε όλο το ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Προσφέρει υπηρεσία συνδυασμένης μεταφοράς container Θριάσιο – Θεσσαλονίκη – Θριάσιο με τακτικές αμαξοστοιχίες, παραλαμβάνοντας και παραδίδοντας τα προϊόντα στον τελικό προορισμό, στοχεύοντας στην επέκταση της στις γειτονικές βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία) και στην Τουρκία.

Η Hellenic Train ως πάροχος σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ελλάδα, επενδύοντας σε συνέργειες με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όμορων χωρών, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου εξυπηρέτησης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ και της Κεντρικής Ευρώπης.

 

FreightTrain

Ενισχύουμε τη θέση μας στην εγχώρια αγορα των μεταφορών.


Συμβάλλουμε ώστε να γίνει η Ελλάδα ένα δυναμικό και σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης.


Προσφέρουμε στον πελάτη μας την υποστήριξη ενός μεγάλου Ευρωπαϊκού group, της FS Group.

Θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
2130121269

2130121111
freight@hellenictrain.gr

iCS
2130121111
ics.hellenictrain.gr

 

FreightTrain2