Έγκαιρη αγορά εισιτηρίου

Η Hellenic Train ενθαρρύνει τον προγραμματισμό του ταξιδιού σας με μειωμένες τιμές εισιτηρίων. Με έγκαιρη έκδοση εισιτηρίου οι μειώσεις των τιμών των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

Ο επιβάτης που αγοράζει εισιτήριο σε προγενέστερο χρόνο από την ημέρα αναχώρησης της αμαξοστοιχίας με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Hellenic Train έχει σημαντικές εκπτώσεις επί της τιμής του εισιτηρίου. Πιο συγκεκριμένα οι εκπτώσεις ανάλογα με τον χρόνο προαγοράς του εισιτηρίου είναι οι ακόλουθες:

  • 15% έκπτωση: Ισχύει για έκδοση εισιτηρίου εξήντα (60) ημέρες*24 ώρες πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο
  • 10% έκπτωση: Ισχύει για έκδοση εισιτηρίου τριάντα (30) ημέρες*24 ώρες πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο
  • 5% έκπτωση: Ισχύει για έκδοση εισιτηρίου δεκαπέντε (15) ημέρες*24 ώρες πριν το προγραμματισμένο δρομολόγιο