Ενιαίο Εισιτήριο

Από 07 Ιουνίου 2023 εισάγεται η παροχή ενιαίων εισιτηρίων, προς όφελος των επιβατών (σύμφωνα με διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2021/782). Ενιαία εισιτήρια εκδίδονται στο πλαίσιο ενιαίας εμπορικής συναλλαγής, για σιδηροδρομικά ταξίδια που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες ανταποκρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους ελάχιστους χρόνους ανταπόκρισης κατά το αρχικό δρομολόγιο.

Τα ενιαία εισιτήρια επιτρέπουν στους επιβάτες να ταξιδεύουν χωρίς διακοπή προσφέροντας ενισχυμένα δικαιώματα σε περίπτωση διακοπής ή απώλειας ανταπόκρισης.

(επαναδρομολόγηση, αποζημίωση από καθυστέρηση στον τελικό προορισμό, συνδρομή κλπ)

Ως «απώλεια ανταπόκρισης» ορίζεται η κατάσταση στην οποία επιβάτης χάνει ένα ή περισσότερα δρομολόγια υπηρεσιών κατά τη διάρκεια σιδηροδρομικού ταξιδιού, που έχει πουληθεί με τη μορφή ενιαίου εισιτηρίου, συνέπεια καθυστέρησης ή ματαίωσης ενός ή περισσοτέρων προηγούμενων δρομολογίων υπηρεσιών ή αναχώρησης δρομολογίου υπηρεσίας πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

 

Δεν προβλέπεται η προσφορά ενιαίων εισιτηρίων όταν αφορούν σε ταξίδια που:

  • περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια διαδρομή με λεωφορειακό δρομολόγιο

Για τα δρομολόγια που είναι προγραμματισμένα να πραγματοποιούνται με λεωφορείο στην τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο μπορείτε να ενημερώνεστε από την επίσημη ιστοσελίδα της HELLENIC TRAIN https://www.hellenictrain.gr/dromologisi-leoforeion

  • περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία διαδρομή για την οποία εκδίδονται εισιτήρια διάρκειας ισχύος 1 ώρα πριν & 2 ώρες μετά την αναγραφόμενη ώρα αναχώρησης του δρομολογίου. Οι διαδρομές αυτές είναι Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα, Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς, Πειραιάς-Αεροδρόμιο-Πειραιάς, Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια-Αεροδρόμιο, Άνω Λιόσια-Κάντζα-Άνω Λιόσια
  • η αναχώρηση του επόμενου τρένου γίνεται σε χρόνο λιγότερο από τον ελάχιστο απαιτούμενο ασφαλή χρόνο ανταπόκρισης, προς διασφάλιση του επιβάτη

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Η HELLENIC TRAIN παρέχει ενιαία εισιτήρια για τα ταξίδια που περιλαμβάνουν λεωφορειακά δρομολόγια της διαδρομής Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο με ανταπόκριση τα σιδηροδρομικά δρομολόγια των διαδρομών Κιάτο-Πειραιάς-Κιάτο & Αεροδρόμιο-Πειραιάς-Αεροδρόμιο/Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα.

 

Για όλα τα δρομολόγια είναι ενημερωμένο το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης ώστε πριν την έκδοση εισιτηρίων, να παρέχεται ενημέρωση στον επιβάτη για το εάν τα εν λόγω εισιτήρια είναι απλά ή ενιαία.

Αυτό γίνεται, είτε προφορικά από τον εκδότη στο εκδοτήριο ή με ενημερωτικό μήνυμα στην διαδικτυακή πλατφόρμα webticketing.

Σε όλες τις περιπτώσεις αναγράφεται επάνω στα εισιτήρια εάν πρόκειται για απλό ή ενιαίο εισιτήριο.

Προς το παρόν, λόγω τεχνικής αναβάθμισης, δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση από την mobile εφαρμογή (app). Όμως και από την mobile εφαρμογή παρέχονται οι παρόντες όροι, όπου αναφέρονται και πάλι ποια εισιτήρια είναι ενιαία.