ΑΔ 23/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (Ni-Cd) 1,2V - 415Ah ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ε/Α