Ευρωπαικά Νέα

19/5/2015 FUTUREMED: 3η Συνάντηση Εθνικών Επιτροπών Εμπλεκόμενων Φορέων σε θέματα θαλάσσιων και συνδυασμένων μεταφορών

Το έργο FUTUREMED του Στρατηγικού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED, διοργάνωσε την 3η Συνάντηση Εθνικών Επιτροπών Εμπλεκομένων Φορέων σε θέματα θαλασσίων και συνδυασμένων μεταφορών  με κύριο θέμα προτάσεις και προοπτικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των λιμενικών συστημάτων στη Μεσόγειο («Perspectives and recommendations for the competitivity of the Mediterranean port systems») Στη συνάντηση που έλαβε χώρα την Τρίτη 19 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο του λιμένα της Civitavecchia όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις  έξι  Εθνικές Επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στο έργο (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβενία, Κύπρος και Ελλάδα). Από ελληνικής πλευράς, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και από τον Σύλλογο Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη διατροπικότητα μεταξύ θαλάσσιων και σιδηροδρομικών μεταφορών και πως η υιοθέτηση μοντέλων διατροπικής μεταφοράς θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των λιμένων της Μεσογείου προς τον εξορθολογισμό των εμπορευματικών ροών μεταξύ Ευρωπαϊκού βορρά και νότου με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συστήματος Μεσογειακών λιμένων. Αυτή η προοπτική μπορεί να λάβει σχήμα μέσω ενός καλύτερου συντονισμού και ομαδοποίησης των υπηρεσιών καθώς και ανάπτυξης στοχευμένης συνεργασίας μεταξύ των παροχών υπηρεσιών, χρήση αποδοτικότερων μέσων μεταφοράς και τέλος διάχυση και υιοθέτηση καλών πρακτικών. Οι Εθνικές Επιτροπές Εμπλεκομένων φορέων που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο του έργου FUTUREMED λειτουργούν ως εθνικοί μηχανισμοί καθοδήγησης των δράσεων του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FUTUREMED μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: www.futuremedproject.eu.