Διαγωνισμοί

ΑΔ-19/2023

Διεξαγωγή του υπ’ αριθ. 19/2023 Διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία, για την Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 4 εξυπηρετητών, 2 μεταγωγέων και συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, για το Data Center της HELLENIC TRAIN Α.Ε.

Attached files: