Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/11/2022

Λόγω της 24ωρης απεργίας αύριο 09/11/2022 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις :

 

Λάρισα -Θεσσαλονίκη  

  • 08/11/2022 η αμαξ, 2599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) θα εκτελεστεί με λεωφορείο και όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις. 

Φλώρινα-Θεσσαλονίκη 

  • 08/11/2022 αμαξ.715 Θα πραγματοποιηθεί με τρένο στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα (και επιστροφή συρμού από Έδεσσα σε Θεσσαλονίκη ως κενό υλικού). Στο τμήμα Έδεσσα - Φλώρινα η αμαξ. 715 θα εκτελεστεί με λεωφορείο με τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις Σ.Σ Άρνισσας & Σ.Σ Αμυνταίου. 

Αθήνα-Χαλκίδα 

  • 08/11/2022 αμαξ.2534 θα πραγματοποιηθεί με τρένο στο τμήμα Αθήνα - Οινόη. Στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα η αμαξ 2534 θα εκτελεστεί με λεωφορείο με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις.
  • 08/11/2022 αμαξ.2539 (Χαλκίδα-Οινόη) θα εκτελεστεί με λεωφορείο με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις. 

Πειραιάς-Κιάτο 

  • 08/11/2022 αμαξ.2302 & 2304 θα πραγματοποιηθούν έως το Σ.Σ Μαγούλας. Στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο θα εκτελεστούν με λεωφορεία και όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις.