Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9/3/2023

Η Hellenic Train  ενημερώνει ότι το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων θα παραμείνει ανενεργό έως την λήψη οριστικών αποφάσεων για την ημερομηνία επανέναρξης των δρομολογίων.