Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ–1780/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΘΗΝΩΝ

Attached files:
Δ-1780/17 (113 KB)