Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ–1789/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Attached files: