Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ–1789/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Attached files:
Δ-1789/17 (113.02 KB)