Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ–1787/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔHΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε ΣΤΟ Σ Σ ΚΙΝΕΤΤΑΣ

Attached files:
Δ-1787/17 (83.45 KB)