Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ–1792/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔHΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε ΣΤΟ ΣΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

Attached files:
Δ-1792/17 (112.25 KB)