Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ – 1779/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ - ΣΣ ΚΟΥΛΑΤΑ

Attached files:
Δ- 1779/17 (106.93 KB)