Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ – 1804/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Attached files: