Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ - 1805/18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Attached files:
Δ-1805/18 (196.37 KB)