Διαγωνισμοί

Δ-1/2024

προμήθεια ‘‘έξυπνων εισιτηρίων’’(μεμονωμένο-πολλαπλό εισιτήριο με δυνατότητα επαναφόρτισης)  (ΥΠΟΔ.5000), για την κάλυψη των αναγκών της HELLENIC TRAIN Α.Ε..

Attached files: