Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/12/2023 - ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

‘’Ενημερώνουμε τους αγαπητούς επιβάτες μας ότι τα δυο προηγούμενα τρίμηνα του 2023 δεν εκδόθηκε δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα των ερευνών ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών, λόγω των ειδικών συνθηκών του σιδηροδρόμου στη χώρα μας. Στις αρχές του 2024 θα εκδοθεί συνολικό δελτίο τύπου για όλα τα αποτελέσματα των ερευνών ποιότητας του 2023.’’

 

Η HELLENIC TRAIN ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών της HELLENIC TRAIN για το τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2023.

 

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και υλοποιεί ένα πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13816:2002 «μεταφορές – εφοδιαστική και υπηρεσίες – μαζική μεταφορά κοινού – ορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών, αντικειμενικοί σκοποί και μετρήσεις». Η υλοποίηση αυτού του συστήματος ελέγχεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, από το 2013 για τη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη με Intercity, και από το 2017 για το σύνολο του δικτύου.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η HELLENIC TRAIN Α.Ε. έχει οργανώσει και παρακολουθεί μια σειρά Δεικτών Ποιότητας ώστε να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της, βασισμένη σε τριμηνιαίες έρευνες ικανοποίησης επιβατών (Customer Satisfaction Surveys - CSS) και τριμηνιαίες αξιολογήσεις με χρήση μυστικών επιβατών (Mystery Shopping Surveys - MSS), που γίνονται από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών.

 

Το τρίτο τρίμηνο του 2023 οι επιβάτες της HELLENIC TRAIN Α.Ε., βαθμολογώντας το ταξίδι τους:

  • δηλώνουν σε ποσοστό 59,42% πως είναι ικανοποιημένοι (general satisfaction) (78,00% για το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2022),
  • αξιολογούν πολύ καλά την καθαριότητα των τραίνων (cleanliness) σε ποσοστό 69,28% (73,74% για το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2022),
  • αξιολογούν πολύ καλά την ταξιδιωτική πληροφόρηση (travel information) που λαμβάνουν από την HELLENIC TRAIN σε ποσοστό 74,51% (77,17% για το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2022),
  • εντοπίζουν αδυναμίες στη συνέπεια των δρομολογίων (punctuality) όπου δηλώνει ικανοποιημένο ποσοστό 51,12% (59,74% για το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2022), και
  • στην ασφάλεια (safety & security) που αντιλαμβάνονται στο ταξίδι τους σε ποσοστό 51,84% (82,72% για το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2022).

 

Η HELLENIC TRAIN στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των Δεικτών Ποιότητας και στη διατήρηση τους σε βαθμολογίες πάνω από 70%. Περιπτώσεις που δεν πληρούν τις δύο αυτές συνθήκες, διερευνώνται ώστε να δρομολογηθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την ίδια την HELLENIC TRAIN ή σε συνεργασία με τον ΟΣΕ που είναι ο Διαχειριστής Υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου και χειρίζεται πολλά θέματα σχετικά με τα δρομολόγια, την αξιοπιστία των υποδομών και άλλα κριτήρια ποιότητας.

 

Ευχαριστούμε θερμά τους επιβάτες για την εμπιστοσύνη τους και το προσωπικό μας για την προσπάθεια του, σε αυτές τις ειδικές συνθήκες του σιδηροδρόμου στη χώρα μας.

 

 

deiktes