Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/12/2022 - ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ HELLENIC TRAIN

Νέο Ενιαίο Πιστοποιητικό Ασφάλειας εκδόθηκε και χορηγήθηκε στην Hellenic Train από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA).

Η πιστοποίηση βασίζεται στην αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) της Hellenic Train από τον ERA, και τις Ρυθμιστικές Αρχές Σιδηροδρόμων της Ελλάδας (ΡΑΣ) και Βουλγαρίας (IAJA), ως Εθνικές Αρχές για την Ασφάλεια.