Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/08/2022 - ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 Η HELLENIC TRAIN ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών της HELLENIC TRAIN για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 2022.

 

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και υλοποιεί ένα πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13816:2002 «μεταφορές – εφοδιαστική και υπηρεσίες – μαζική μεταφορά κοινού – ορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών, αντικειμενικοί σκοποί και μετρήσεις». Η υλοποίηση αυτού του συστήματος ελέγχεται και πιστοποιείται από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord, από το 2013 για τη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη με Intercity, και από το 2017 για το σύνολο του δικτύου.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η HELLENIC TRAIN Α.Ε. έχει οργανώσει και παρακολουθεί μια σειρά Δεικτών Ποιότητας ώστε να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της, βασισμένη σε τριμηνιαίες έρευνες ικανοποίησης επιβατών και τριμηνιαίες αξιολογήσεις με χρήση μυστικών επιβατών, που γίνονται από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών.

 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022 οι επιβάτες της HELLENIC TRAIN Α.Ε., βαθμολογώντας το ταξίδι τους:

  • δηλώνουν σε ποσοστό 74,11% πως είναι πολύ ικανοποιημένοι (72,79% ήταν η προηγούμενη μέτρηση),
  • αξιολογούν πολύ καλά την ασφάλεια που αντιλαμβάνονται στο ταξίδι τους σε ποσοστό 78,53% (80,86% ήταν η προηγούμενη μέτρηση),
  • αξιολογούν πολύ καλά την καθαριότητα των τραίνων σε ποσοστό 74,01% (73,40% ήταν η προηγούμενη μέτρηση)
  • αξιολογούν πολύ καλά την ταξιδιωτική πληροφόρηση  που λαμβάνουν από την HELLENIC TRAIN σε ποσοστό 76,63% (77,38% ήταν η προηγούμενη μέτρηση)
  • εντοπίζουν αδυναμίες στη συνέπεια των δρομολογίων όπου δηλώνει ικανοποιημένο ποσοστό 55,99% (65,18% ήταν η προηγούμενη μέτρηση).

 

Quality KPIs

 

Η HELLENIC TRAIN στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των Δεικτών Ποιότητας και στη διατήρηση τους σε θετικές βαθμολογίες πάνω από 70%. Περιπτώσεις που δεν πληρούν τις δύο αυτές συνθήκες, διερευνώνται ώστε να δρομολογηθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την ίδια την HELLENIC TRAIN ή σε συνεργασία με τον ΟΣΕ που είναι ο Διαχειριστής Υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου και χειρίζεται πολλά θέματα σχετικά με τα δρομολόγια, την αξιοπιστία των υποδομών και άλλα κριτήρια ποιότητας.

 

Ευχαριστούμε τους επιβάτες για την εμπιστοσύνη τους και το προσωπικό μας για την προσπάθεια του.