Έρευνα και ανάπτυξη

Green Intermodal Freight Transport

green gift

 

Ο Κύριος στόχος του έργου GIFT είναι η χαρτογράφηση, η ανάλυση και η αξιολόγηση του τομέα των μεταφορών στο δίκτυο των εταίρων του έργου και η διαμόρφωση νέων πολιτικών και στρατηγικών στις υποδομές, τις διαδικασίες, τις τεχνολογίες, τη νομοθεσία και τις νόρμες ομογενοποίησης/ προτυποποίησης ώστε να προωθηθεί η χρήση διατροπικών διαδρόμων μεταφοράς φορτίων φιλικών προς το περιβάλλον. Οι Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι που θα εξετασθούν είναι οι IV, V and VII οι οποίοι καλύπτουν σχεδόν όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι διάδρομοι αυτοί επιλέχθηκαν διότι:

  • Συνδέουν οδικά και σιδηροδρομικά σημαντικά λιμάνια με περίκλειστες χώρες.
  • Σημαντικές ροές φορτίων από και προς την Ευρώπη διέρχονται από τους διαδρόμους αυτούς και περιλαμβάνουν / εξυπηρετούν περιοχές όπως η Αδριατική, ο Δούναβης, η Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια.
  • Διαθέτουν το δυναμικό για να γίνουν περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον, καθώς τα εργαλεία (οικονομικά και επιχειρησιακά) που μπορούν να ενισχύσουν τη διατροπικότητα και τη διαλειτουργικότητα στις μεταφορές είναι διαθέσιμα και οι συνθήκες κατάλληλες για την αξιοποίησή τους.

  Official site: https://www.gift-project.eu/