Ευρωπαικά Νέα

2/4/2015 FUTUREMED: 2η Συνάντηση Εθνικής Επιτροπής Φορέων

Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 διοργανώθηκε η 2η Συνάντηση Εθνικής Επιτροπής Εμπλεκόμενων Φορέων στο πλαίσιο του έργου FUTUREMED. Το έργο FUTUREMED, αποτελεί ένα από τα στρατηγικά έργα του προγράμματος MED και στοχεύει στην προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μεσογειακών λιμένων και των συστημάτων διασύνδεσης των λιμένων με την ενδοχώρα, μέσα από δράσεις που επικεντρώνονται σε τρεις στρατηγικούς τομείς: Τις εμπορευματικές, τις επιβατικές μεταφορές και τις τουριστικές ροές. Η Εθνική Επιτροπή Εμπλεκομένων Φορέων του έργου ιδρύθηκε στις 6/3/2014 και αποτελεί εθνικό μηχανισμό καθοδήγησης των δράσεων του έργου FUTUREMED, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τη συμμετοχή των Ελλήνων εταίρων του έργου, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ), και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.). Αντικείμενο της δεύτερης συνάντησης ήταν η πορεία υλοποίησης του Maritime Single Window στη χώρα μας ενόψει της επικείμενης προβλεπόμενης εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 65/2010 τον Ιούνιο 2015. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Τελωνείων), της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ), της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) που ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.futuremedproject.eu