Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/2/2023 - ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η HELLENIC TRAIN ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών της HELLENIC TRAIN για το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022.

 

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και υλοποιεί ένα πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13816:2002 «μεταφορές – εφοδιαστική και υπηρεσίες – μαζική μεταφορά κοινού – ορισμός της ποιότητας των υπηρεσιών, αντικειμενικοί σκοποί και μετρήσεις». Η υλοποίηση αυτού του συστήματος ελέγχεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης, από το 2013 για τη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη με Intercity, και από το 2017 για το σύνολο του δικτύου.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η HELLENIC TRAIN Α.Ε. έχει οργανώσει και παρακολουθεί μια σειρά Δεικτών Ποιότητας ώστε να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της, βασισμένη σε τριμηνιαίες έρευνες ικανοποίησης επιβατών και τριμηνιαίες αξιολογήσεις με χρήση μυστικών επιβατών, που γίνονται από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών.

 

Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 οι επιβάτες της HELLENIC TRAIN Α.Ε., βαθμολογώντας το ταξίδι τους:

  • δηλώνουν σε ποσοστό 75,91% πως είναι πολύ ικανοποιημένοι,
  • αξιολογούν από πολύ καλά έως και άριστα την ασφάλεια που αντιλαμβάνονται στο ταξίδι τους σε ποσοστό 84,72%,
  • αξιολογούν πολύ καλά την καθαριότητα των τραίνων σε ποσοστό 75,66%,
  • αξιολογούν πολύ καλά την ταξιδιωτική πληροφόρηση  που λαμβάνουν από την HELLENIC TRAIN σε ποσοστό 80,86%,
  • εντοπίζουν αδυναμίες στη συνέπεια των δρομολογίων όπου δηλώνει ικανοποιημένο ποσοστό 59,87%.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ερευνών του 2022 φαίνονται στο γράφημα 2 που ακολουθεί. Προηγείται ένα γράφημα σύγκρισης του μέσου όρου των αποτελεσμάτων

του έτους 2022 με το μέσο όρο των αποτελεσμάτων του 2019, προκειμένου να διαπιστώσουμε την κατάσταση στην προ-κόβιντ και στη μετά-κόβιντ εποχή.

 

Η HELLENIC TRAIN έλαβε εγκαίρως μέτρα προστασίας του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και πλέον αυτών, με αποτέλεσμα η επιδημία να λειτουργήσει σαν ευκαιρία για την εταιρεία κυρίως στους τομείς της καθαριότητας, της ασφάλειας, των συνθηκών κλιματισμού εντός των συρμών, αλλά και στη διαθεσιμότητα εισιτηρίων με περισσότερους εναλλακτικούς τρόπους. Με τη λήξη των μέτρων, η HELLENIC TRAIN διατηρεί το υψηλό επίπεδο που κατέκτησε τα προηγούμενα έτη.

 

Η HELLENIC TRAIN στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των Δεικτών Ποιότητας και στη διατήρηση τους σε βαθμολογίες πάνω από 70%. Περιπτώσεις που δεν πληρούν τις δύο αυτές συνθήκες, διερευνώνται ώστε να δρομολογηθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την ίδια την HELLENIC TRAIN ή σε συνεργασία με τον ΟΣΕ που είναι ο Διαχειριστής Υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου και χειρίζεται πολλά θέματα σχετικά με τα δρομολόγια, την αξιοπιστία των υποδομών και άλλα κριτήρια ποιότητας.

 

Ευχαριστούμε θερμά τους επιβάτες για την εμπιστοσύνη τους και το προσωπικό μας για την προσπάθεια του.

 

Image 1

γράφημα 1: σύγκριση προ-κόβιντ και μετά- κόβιντ

 

Image 2

γράφημα 2: αποτελέσματα ερευνών ικανοποίησης επιβατών 2022