Έρευνα και ανάπτυξη

Network of European – Asian Rail Research capacities

near

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Ασιατικών οικονομιών και ιδιαίτερα αυτών  της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας έχουν αυξήσει σημαντικά τον όγκο των μεταφερόμενων φορτίων ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, με το μεγαλύτερο μέρος του να μεταφέρεται μέσω θαλασσίων οδών. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές χρησιμοποιώντας υφιστάμενες και νέες συνδέσεις αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για την δημιουργία μεταφορικής γέφυρας μεταξύ των δύο ηπείρων. Μια σειρά από ζητήματα θα πρέπει να λυθούν ώστε το προτεινόμενο μεταφορικό σύστημα να είναι ικανοποιητικού επιπέδου σε ότι αφορά υποδομές, λειτουργίες και παρεχόμενες υπηρεσίες. Νέες τεχνολογίες, λύσεις διαλειτουργικότητας  και βελτιστοποίησης των προσφερόμενων λειτουργιών θα πρέπει να εξετασθούν. Το έργο, NEAR2  προτείνει την δημιουργία ενός ερευνητικού δικτύου για τις σιδηροδρομικές συνδέσεις και λειτουργίες με φορείς και ερευνητές και από τις δύο ηπείρους. Το δίκτυο θα αξιοποιεί υφιστάμενη και νέα γνώση και φιλοδοξεί να συμβάλει ερευνητικά στην βελτιστοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Official site: https://www.near2-project.eu/